Welkom

Beluister hier de podcast over onze Loge Ziggurat (klik op het woord “hier”)

 

Welkom bij de Vrijmetselaarsloge Ziggurat Den Haag

Vrijmetselaarsloge Ziggurat Den Haag

Samen op reis, samen thuis…

Welkom bij “de Vrijmetselaarsloge Ziggurat Den Haag“. Wij zijn een energieke, autonome en gemengde loge. Gemengd houdt in dat onze loge bestaat uit broeders en zusters die met elkaar en voor elkaar op serieuze en toegewijde wijze willen arbeiden. Onze broeder- en zusterketen bestaat dus uit mannen en vrouwen. Arbeiden is de manier waarop wij als mens en als vrijmetselaar het principe van “ken u zelve” toepassen en hoe we de samenleving tot steun zijn. Dit doen wij door te streven naar gezamenlijke ontwikkeling en verdieping. Terwijl we als vrijmetselaar worden gedreven door een nieuwsgierigheid naar wat anderen beweegt en naar hoe wij de schoonheid van de diversiteit kunnen integreren in wie we zijn, waar we voor staan en hoe wij willen werken.

Kennismaken met nieuwe ideeën en reizen in de letterlijke en figuurlijke wereld om ons heen staan zeer hoog in ons vaandel. Op onze reis willen we bouwen aan een betere wereld die start bij onszelf. Als Vrijmetselaarsloge Ziggurat geloven we in openheid en transparantie. We willen graag naar buiten treden en de ontmoeting met de ander bevorderen, zodat we met en van elkaar kunnen leren. Graag ontmoeten wij u in onze loge in “Den Haag“. Onze reistas is gevuld met leergierigheid, met bezieling en met compassie voor de mensen om ons heen – voor onze medereizigers

Meereizen met ons en de vrijmetselaarsgereedschappen en onze symbolen leren hanteren? Neem contact met ons op via: info@vrijmetselaars-denhaag.nl

Broeder- en zusterschap binnen de loge

Terwijl wij proberen met behulp van deze mooi gevulde tas door de wereld te trekken, vult die tas zich op zijn beurt met nieuwe inzichten, met inspiratie, met verwondering en met de broeder- en zusterlijkheid die we onderweg mogen ontmoeten. En met de ontroering die voortkomt uit die ontmoeting, willen wij een nieuwe lente vorm geven en voeden…

“Het leven en ik –
een reiziger staat stil,
een landweg in de zomer,
hij is van ver gekomen.
Vreemd, denkt hij, het is net alsof…
en loopt weer langzaam door.

‘Reiziger!` roep ik, vermorzeld onder zijn voet,
Maar ontroerd, zo ontroerd…”

(Toon Tellegen, in: Een langzame val, 1991)

 

Terwijl we merken dat we op onze reizen telkens met warmte, interesse en genegenheid worden ontvangen en terwijl we rond de kampvuren waaromheen wij mogen plaatsnemen, kennis maken met nieuwe kaders en nieuwe invullingen, willen we ook eens te meer zelf een herberg, een pleisterplaats zijn voor diegenen die bij ons aankloppen. Voor mensen die op zoek zijn naar diezelfde uitwisseling die wij zo koesteren…

Visiteren voor broeders en zusters vrijmetselaar

En dus bieden wij een warm welkom aan iedere gast: een plek om uit te rusten, te reflecteren en bij te komen – en voor sommigen misschien zelfs wel een thuishaven. Gelukkig getuigt ons symbolisch gastenboek op vele momenten van de warmte die onze gasten daadwerkelijk voelen, de warme deken die we elkaar soms om kunnen en moeten slaan. Vanuit dit omzien naar elkaar willen wij schakels zijn in de universele broeder- en zusterketen die de wereld omspant – op een manier die maakt dat het geïntegreerde geheel de optelsom van onze individuele schakels volkomen overstijgt.

Onder visiteren verstaan vrijmetselaars het afleggen van een bezoek aan een andere vrijmetselaarsloge. Het is een wat verouderd taalgebruik: vroeger gingen mensen een visite afleggen, visiteren dus. We proberen zoveel mogelijk mee te doen aan allerlei maçonnieke bijeenkomsten. En daar hoort visiteren dus ook bij.

Locatie Loge Ziggurat Den Haag

Wij zijn met onze loge gevestigd in de 2e Sweelinckstraat 131 te Den Haag. Daar zijn ook meerdere mannen-loges gevestigd. We zijn één van de weinige gemengde loges in dit logegebouw. Het is een mooi gebouw met diverse werkplaatsen en ruimtes waar wij samen kunnen komen om onze arbeid te verrichten.

Wanneer komen wij bij elkaar als vrijmetselaars?

Wij komen iedere 2e en 4e vrijdag van de maand bij elkaar. De eerste vrijdag zijn we informa gekleed. Dit houdt in dat we netjes gekleed gaan volgens bepaalde vrijmetselaarsrichtlijnen om zo onze arbeid te verrichten. Op de 2e bijeenkomst komen we in gewone kleding bijeen.

Hoe zijn de contacten tussen de verschillende loges?

De onderlinge contacten zijn heel goed en vriendelijk. Loges arbeiden zelfstandig en zij werken hun eigen programma af. De broeders en zusters van de verschillende Loges kunnen bij elkaar gaan ‘visiteren’ (een bezoek afleggen), de frequentie hangt af van de mogelijkheden. Het is zeker interessant is om te zien hoe andere Loges hun ritualen uitvoeren en interpreteren. Daarom visiteren broeders en zusters graag bij elkaar!

Ook zijn er enkele organisaties die activiteiten aanbieden waar broeders en zusters elkaar buiten hun eigen Loges kunnen ontmoeten. Denk hierbij aan de studiedagen, seminars, ontmoetingsdagen en workshops. Soms weten individuele vrijmetselaars van verschillende Loges elkaar ook te vinden voor gezamenlijke projecten. Loge Ziggurat is op dit gebied heel actief!

Wees welkom!