Doe de Maçonnieke Test

Bent u geschikt om Vrijmetselaar te worden?

Hier kunt u lezen over waar wij naar streven als vrijmetselaar. Dit streven nemen wij mee in ons dagelijks bestaan en we trachten dit zoveel mogelijk te realiseren. Hieronder vindt u ook een korte maçonnieke test.

HORIZONTEN & VERGEZICHTEN

Waar gaat onze vrijmetselaarsreis naar toe?

Een Reis heeft pas zin, als er eerst een reisdoel wordt gesteld. Een reisdoel is een reden om op weg te gaan. Maar het gaat niet zozeer om het bereiken van dat doel, maar om het onderweg zijn.

Wij zijn onderweg. Allemaal op onze eigen, hoogst individuele reis. En toch weten wij ons verbonden in onze broederketen; wij staan er niet alleen voor. Wij staan elkaar bij op die reis. Het onderweg zijn is wat ons verbindt.

Maar wij zijn ook op reis als Loge, als broederschap. Samen. En als Loge hebben wij een gemeenschappelijk punt op de horizon gezet, een gemeenschappelijk reisdoel bepaald. Al zal eenieder van ons dat doel enigszins anders uitdrukken, wij ervaren en voelen ons doel als een gemeenschappelijk doel. Daarbij helpen de symbolen en ritualen ons, symbolen die de taal overstijgen en overbodig maken. Maar toch een poging om ons gemeenschappelijke doel in woorden te duiden:

Wij streven er als Loge Ziggurat naar datgene uit te dragen, wat wij graag terug zouden willen zien in de mensheid, overal ter wereld.

Wij streven ernaar ons altijd te blijven richten op dat wat ons verbindt, niet op wat ons verdeelt.

Wij streven ernaar elke vorm van dogmatiek en polarisatie uit de weg te gaan.

Wij streven naar respect, verdraagzaamheid, tolerantie, gelijkwaardigheid, vergevingsgezindheid.

Wij streven naar broederschap, wereldwijd, in de breedste zin van het woord…

Wij zijn een groeiende Loge!

Wij zijn een groeiende en bloeiende “Loge in Den Haag”. Een Loge die een nieuwe lente uitstraalt. Een hechte, dynamische en ambitieuze Loge ook. Een Loge met grote wensen en hoge verwachtingen. En als wij binnen die Loge kunnen uitstralen waar wij samen voor staan, dan hebben wij ons gemeenschappelijke doel bereikt. Dan laten wij zien waarin we als Loge groot kunnen zijn en dan zullen wij blijven groeien, zowel als broederschap als individueel…

En altijd blijven wij slechts een bouwsteen, waaraan wij immer zullen blijven werken, om die zo goed mogelijk inpasbaar te maken in de Tempel der Mensheid.

Zo Boven zo Beneden, Zo Binnen zo Buiten…

Test: bent u geschikt om Vrijmetselaar te worden?

Nu u kennis heeft kunnen nemen van wie wij zijn, waar wij voor staan, hoe wij met elkaar willen werken en wat wij hopen te ontmoeten in de ander, nodigen we u uit om de onderstaande test eens rustig in te vullen. Zo hopen wij u te helpen bij het vaststellen van uw ‘maçonnieke gehalte’…

  1. Heeft u één of meerdere van de volgende teksten met enig plezier gelezen: De slinger van Foucault (Umberto Eco), De Da Vinci Code (Dan Brown), de gedichten van Marsman, De laatste tempelier (Raymond Khoury), de gedichten van Rutger Kopland, De begraafplaats van Praag (opnieuw van Eco), Het verloren symbool (opnieuw van Brown), Tanchelm (Reinold Vugs), de gedichten van Toon Tellegen?

Ja/Nee

  1. Houdt u ervan om in een discussie elkaars standpunten nader te leren kennen en zo tot een beter begrip te komen van wat de ander beweegt?

Ja/Nee

  1. Spelen symbolen een belangrijke rol voor u bij het doordenken, verwoorden of uitbeelden van bepaalde ideeën?

Ja/Nee

  1. Heeft u met belangstelling gekeken naar één of meerdere van de volgende films of televisie-uitzendingen: Dead Poets society, de aflevering ‘Verborgen verleden’ met Arjan Ederveen, National treasure, De naam van de Roos, de Ontdekking van de hemel, Angels and Demons, Indiana Jones and the Last Crusade, documentaires over Vrijmetselarij (al dan niet internationaal)?

Ja/Nee

  1. Heeft u enig idee van hoe ritualen u zouden kunnen helpen bij uw zoektocht naar zingeving in uw leven?

Ja/Nee

  1. Trekt het u aan om over bepaalde levensvragen een nadere studie te verrichten, dan wel daarover met anderen van gedachten te wisselen?

Ja/Nee

  1. Ziet u ernaar uit om met mannen en vrouwen van diverse achtergronden iedere twee weken samen te komen en van elkaar te leren?

Ja/Nee

Testuitslag: bent u geschikt om Vrijmetselaar te worden?

U heeft 4 keer ‘Ja’ geantwoord: misschien is de Gemengde Vrijmetselarij wel iets voor u – wij vermoeden althans dat er een kiem aanwezig is. Wij adviseren u te gaan naar de pagina Hoe kan ik vrijmetselaar worden? om nadere informatie aan te vragen.

U geeft 5 keer ‘Ja’ geantwoord: met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal de Gemengde Vrijmetselarij u aanspreken. Wij adviseren u te gaan naar de pagina ‘Hoe kan ik vrijmetselaar worden?’ om nadere informatie aan te vragen.

U heeft 6 keer ‘Ja’ geantwoord: u bent op zoek naar de Gemengde Vrijmetselarij en Loge Ziggurat is op zoek naar u… Wij adviseren u te gaan naar de pagina ‘Hoe kan ik vrijmetselaar worden?’ om nadere informatie aan te vragen.

U heeft 7 keer ‘Ja’ geantwoord: u bent al een Vrijmetselaar, maar mogelijk realiseert u zich dat nog niet… Loge Ziggurat kan u een warme thuishaven bieden. Wij adviseren u te gaan naar de pagina ‘Hoe kan ik vrijmetselaar worden?’ om nadere informatie aan te vragen.