Laat je leiden voor het verbindend vermogen

Wat is verbindend vermogen?

Noot: dit artikel is van de hand van één van onze leden, Virgil van Dijk.

Dit artikel gaat over hoe ik als vrijmetselaars kijk naar wat we verbinden noemen. Hoe verbinden en leiden gezamenlijk een oplossing kunnen zijn in de zoektocht naar dat wat voor ons allemaal ongrijpbaar is. Waar ik in geloof is in een verbonden wereld. Die wereld begint in het klein, bij jezelf. Verbinding maakt het mogelijk om bruggen te slaan tussen jezelf en de ander, zowel zakelijk als privé. Pas als het stroomt tussen mensen, kan het ook stromen op diverse niveaus. Verbindend vermogen behelst meer dan het onderhouden van je netwerk. Via dit vermogen krijg je begrip voor andermans positie en vergroot je je repertoire om “verschillen te bespreken”. Verbinding maakt dat je kunt staan voor jezelf én de ander kunt blijven zien voor wie hij of zij is, ondanks grote onderlinge verschillen. Dit is volgens mij de kracht van compareren en van de vrijmetselarij. Verbinding zorgt voor ‘begrip en respect’.

‘Verbinding’ als term heeft iets softs, én zij is ondertussen de meest harde voorwaarde om tot vruchtbare en duurzame relaties te komen. Contact is voor ieder levend wezen een belangrijke basisbehoefte. Verbindend vermogen is een voorwaarde om elkaar te kunnen vinden. Het is een keiharde pre om dingen voor elkaar te krijgen. Het is daarnaast de spiegel op je functioneren en je leren. Deze verbonden wereld krijg je niet cadeau. Daar zul je iets voor moeten doen. Om die wereld te bereiken is het allereerst nodig dat je je verbindt met je eigen kracht. Als je vervolgens – vanuit die sterke verbinding met jezelf – het contact met anderen aangaat, ontstaat er – met de ander als eerste vertegenwoordiger van de buitenwereld – een diepe en respectvolle verbinding. Deze verbinding noemen wij de broederketen. De broederketen bestaat uit respectievelijk broeders en zusters. Wie contact kan maken met de ander, opent zijn horizon, want hij bouwt vanaf dat punt aan een fundament voor een toekomstige samenwerking. Van daaruit is veel mogelijk. Eerst binnen de loge, vervolgens onder leiding van een Meester vrijmetselaar. En daarna kan je zelf met de rest van de wereld in contact komen. Hoe groot en omvangrijk of hoe dicht bij huis je deze rest van de wereld ook maakt. Op deze manier kan het verbindend vermogen “leiden” tot een “mooiere wereld”. Daar geloof ik in en daar wil ik aan bijdragen. Dat is mijn levensdoel.

Je laten Leiden door de vrijmetselarij

Er is al heel veel geschreven over de vrijmetselarij. De inzichten die je daaruit kunt verkrijgen en het gegeven dat de ervaringen uiteen lopen, is de meerwaarde. We leiden zoveel mogelijk door de dingen goed te doen die we doen. We leiden en zoeken de reis van de “spirituele ontwikkeling”. De onderwerpen die we bespreken, beslaan het spectrum dat loopt van de donkere tot het verlichtend deel van ons denken, doen en ons geweten. In termen van verbindend vermogen is dit een gezamenlijke verkenningstocht waar ieder zijn eigen leringen uit trekt. Er is geen oordeel en oordeelsvorming. In termen van verbindend vermogen omvat het “leiden“ en beleven van de vrijmetselarij alle vormen van verbinding. Van verbinding met jezelf tot en met verbinding met de rest van de wereld. Dat is juist de doordringende kracht van verbinden. Verbindend vermogen gaat daarmee dus gelijktijdig over:

  • verbinding met jezelf;
  • verbinding met de ander;
  • verbinding met de loge;
  • verbinding met de rest van de wereld.

 

 

In verbinding met jezelf

Ken u zelf is de eerste stap om te starten met transformeren. Maar het is niet zozeer het leiden vanuit de loge dat aanzet tot de transitie van denken en handelen, het gaat om een transitieproces binnen je eigen denken en handelen.  Wat in jouw denken en handelen zet je zelf aan om een gewenste transitie te starten? Jouw loge zal je leiden en je verbinden met de mensen om je heen. Je kunnen laten leiden begint bij contact maken met jezelf. De leerling start bij het leiden van en verbinden met het zelf. En dit proces stopt niet als vrijmetselaar – in dat opzicht je blijft altijd leerling.

In verbinding met de rest van de wereld

Het verbindend vermogen van de vrijmetselarij stopt niet bij de grenzen van de eigen loge. Je zoekt loges en broeders en zusters om mee samen te werken. De verbinding met de rest van de wereld wordt voornamelijk gelegd vanuit ons eigen kunnen. Maar goed doen voor de wereld wordt soms afgedaan als een charitatieve bezigheid en het wordt soms ook nog in het negatieve licht gezien van geheimzinnigheid en onaantastbaarheid, een imago dat de vrijmetselarij bij sommigen heeft. Voor de rest geldt ten aanzien van het werken aan een betere wereld: we doen dat vanuit ons eigen goeddunken. Vanuit verbindend vermogen maakt de loge ook oprecht menselijk contact met de rest van de wereld. Dat gaat verder dan contact met je directe naasten en voorbij verbinding met de mensen in de eigen loge. Je deelt iets wat je ergens anders niet kunt delen – dat is het geheim van de vrijmetselarij. Dit maakt dat een kwetsbare verbinding leggen met diegene die de vrijmetselarij niet kennen, soms lastig is. Wie werkt met verbindend vermogen maakt naast de expliciete verbinding met zichzelf dus ook verbinding met de rest van de wereld. Een heel nieuw domein van sociale contacten ontvouwt zich voor u, waarin people, planet, profit en purpose alle vier een plek hebben. De eigen rol van het leiden (verbinding met jezelf) – inclusief de bijbehorende weg naar binnen – en ook de impact op de wereld (verbinding met de rest van de wereld) met oog voor het grotere geheel maken integraal deel uit van het denken en handelen binnen de vrijmetselarij,  van waaruit  ik naar de toekomst kijk.

Het frame van het verbindend vermogen

Wie verbinding maakt vanuit zijn eigen persoon, sluit zich niet op in zijn eigen loge, maar blijft contact houden met de buitenwereld. Het koppelen van mensen met een bepaalde vraag aan mensen met een bepaald aanbod zorgt dat wij als mens openstaan voor een ieders mening.  De hoofdtaak van de vrijmetselarij is, volgens mij, het maken van verbindingen. Wie vanuit dit verbindend vermogen leert kijken, gaat zijn leven bijna automatisch anders invullen. Dat is wat de vrijmetselarij mij brengt. Niet per se vanuit de wereld vol met concurrenten, maar vanuit een wereld vol medemensen die eenzelfde doel voor ogen hebben. Dit doel is namelijk een gezonde en duurzame wereld vol liefde en respect voor en met elkaar. Het frame van het verbindend vermogen helpt ons beseffen waar het werkelijk om draait. We zien steeds duidelijk wat er in de wereld nodig is en waar mensen behoefte aan hebben. De vraag is dan: welke verantwoordelijkheid nemen we? Maar ook: welke kansen duiken ineens op door buiten de grenzen van het eigen denken en handelen te kijken naar de wereld als een plek waar medemensen wonen en werken? De steeds groter wordende cirkels van verbindend vermogen leiden ons om elkaar daarin te blijven vinden.

 

Laat je leiden door de vrijmetselarij…

Streef ernaar om je de geest bewust te worden

die diep verborgen leeft en beweegt in je ziel.

 

Streef naar ken u zelve om de geest eigen

te maken zodat alles wat je zegt en wat je doet,

waardig is en rust brengt waar chaos heerst: “Ordo ab chao”.

 

Streef ernaar om je bewust te worden van het onderbewuste en wat de geest

je zeggen wil en wat zij je als inzicht schenken wil.

 

Streef ernaar om naar alles wat zich voordoet

in je leven, te bekijken met de ogen van de wijsheid,

zodat je alle dingen die je overkomen, zult doorgronden

en vanuit deze kracht betekenis van schoonheid mag vormgeven.

 

Word een leerling van de geest, laat je door haar leiden

en breng haar aan het licht. Alleen zo zul jij een ander,

ja, een nieuw mens worden, een mens helder verlicht.

 

Word een gezel van de geest en breng haar

aan het licht. Want ieder mens die zichzelf spiegelt

en het licht brengt, brengt de nieuwe aarde dichterbij.

 

Alsjeblieft, laat je leiden door het licht, door haar alleen.

Breng haar aan het licht – en word een meester vrijmetselaar die met de energie van de grote ster wordt verlicht.