Hoe kan ik lid worden van Loge Ziggurat?

Vragen over het lid worden van loge Ziggurat te Den Haag

Hieronder krijgt u antwoorden op verschillende vragen over de aspecten van het lid worden van Loge Ziggurat:

 • Hoe kan je Vrijmetselaar worden?
 • Hoe kan je lid worden van de Loge Ziggurat?
 • Ik wil wel meer weten, wat moet ik doen?
 • Mag ik een keer komen kijken?
 • Hoe snel kan ik lid worden?
 • Wie zijn er vrijmetselaar?
 • Kunnen alleen mannen lid worden?
 • Wat vinden vrijmetselaars in hun Loge?

Hoe kan ik lid worden van de Loge Ziggurat?

Wilt u meer te weten komen over Loge Ziggurat? Spreekt ons reizen u aan en wilt u dat we contact met u opnemen?

Klik dan onderaan deze pagina op “Mee op reis” en vul het web-formulier in, dan laten wij zo spoedig mogelijk iets van ons horen. Het formulier biedt u ook de mogelijkheid een bericht aan ons mee te zenden.

Telefonisch contact is ook mogelijk, via: 06 – 41 83 97 80

Graag beschrijven wij hier voor u welke (mogelijke) stappen volgen op uw “virtuele aankloppen aan onze tempelpoort”…

Vrijmetselarij – het oriënterende gesprek met Loge Ziggurat te Den Haag

Zoals het vaak met reisbeschrijvingen gaat: iemand spreken die u meer kan vertellen en die in kan gaan op uw vragen, kan u helpen bij het maken van een goede afweging. Nadat u het webformulier heeft ingevuld, ontvangt u een bevestiging van onze webmaster. We streven ernaar binnen een week telefonisch contact met u op te nemen om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek met twee leden van onze Loge.

Vrijmetselarij – het aannameproces bij “Loge Ziggurat”

Mocht u na dit oriënterende gesprek verder willen met de Vrijmetselarij dan vindt een vervolgafspraak plaats met twee andere leden van onze Loge. Dit wordt het zogenaamde ‘borgengesprek’ genoemd. De twee borgen brengen verslag uit aan de overige leden van de Loge. Zij geven een advies over het wel of niet verder gaan met de kandidaat. Bij een positief advies staan zij als het ware borg voor de kandidaat. In de Loge wordt gestemd of iedereen dat ook een goed idee vindt. Bij een unaniem positieve stemming krijgt de kandidaat een vragenlijst toegestuurd.

Nadat de kandidaat de ingevulde vragenlijst heeft teruggestuurd, wordt er een Commissie van Onderzoek (CVO) ingesteld. Deze bestaat uit 3 leden van de Loge. Er wordt een afspraak gemaakt om naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst een gesprek te voeren. Na dit gesprek maakt elk van de leden van de CVO een anoniem verslag. Deze verslagen worden voorgelezen en wederom wordt er binnen de Loge gestemd over het wel of niet toelaten van de nieuwe kandidaat. Wordt er door iedereen positief gestemd dan krijgt de kandidaat een uitnodiging voor de Inwijding tot Leerling Vrijmetselaar.

Waarom passen wij deze uitgebreide procedure toe? We zijn gezamenlijk op reis. Dit gezamenlijk op weg zijn vormt een wezenlijk onderdeel van het bereiken van ons doel, waarbij voorop staat dat iedereen een individueel doel heeft. Het gaat vooral om het samen onderweg zijn en niet zozeer om het daadwerkelijk bereiken van het einddoel… Essentieel voor het samen op reis gaan is een passende samenstelling van ons reisgezelschap. Tijdens onze reis zijn we er voor elkaar en doen we wat nodig is om de reis soepel te laten verlopen. Dat betekent niet rustig blijven zitten en zien waar je gebracht wordt – het betekent actief meedenken en meewerken aan het reisplan. Het draait om het uitvoeren van het reisplan en natuurlijk ook om het genieten van de vergezichten onderweg, de ontmoetingen, het ervaren en het doorvoelen van het rituaal, kortom het onderweg zijn naar… Als u wilt weten hoe het is om daadwerkelijk aan het werk te gaan als Vrijmetselaar, stap dan in of op en ervaar het met ons.

Hoe kun je vrijmetselaar worden?

Vrijmetselaars doen principieel niet aan werving. Wie lid wil worden, moet daar zelf het initiatief toe nemen. Hij of zij doet er goed aan zich zo uitvoerig mogelijk over de vrijmetselarij, de Loge en de voorwaarden voor toetreding te laten voorlichten. Daarbij zal het bestuur van onze loge u graag behulpzaam zijn. Door contact te leggen met onze loge zet u de eerste stap op weg naar toetreding tot onze loge van gemengde vrijmetselarij.

Ik wil wel meer weten over de vrijmetselarij, wat moet ik doen?

Op deze website van de Loge Ziggurat in Den Haag staat informatie over wat we doen, waar we voor staan en wie we zijn. Inlichtingen kunnen ook verkregen worden bij de voorzitter van de loge.

Mocht de informatie op deze website niet al uw vragen beantwoorden dan kunt u ons ook bellen (06 – 41 83 97 80) of e-mailen via de link onderaan deze pagina.

Mag ik een keer komen kijken bij de vrijmetselaars?

We organiseren voorlichtingsavonden voor diegenen die meer willen weten over vrijmetselarij en over onze Loge Ziggurat. Volg ons op facebook om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Tijdens voorlichtingsavonden geven we u een impressie van de vrijmetselarij. We bieden de mogelijkheid om de sfeer op een avond mee te maken en u verder te oriënteren op onze werkwijze. Informatie over voorlichtingsavonden kunt u het beste verkrijgen door contact op te nemen met onze loge, via bellen (06 – 41 83 97 80) of e-mailen via de link onderaan deze pagina.

Hoe snel kan ik lid worden?

Dit kan nogal variëren. U moet hierbij toch wel denken aan een klein halfjaar. Er zijn factoren die u zelf kunt beïnvloeden, maar er zijn er ook waar wij of u geen invloed op uit kunnen oefenen.

U zelf bepaalt uw tempo. U zult de tijd moeten nemen om tot een besluit te kunnen komen. Dit houdt meestal in dat u over de vrijmetselarij wilt lezen of met anderen erover wilt praten. Ook zult u verschillende gesprekken met broeders en zusters van de loge moeten voeren om u te oriënteren en om elkaar beter te leren kennen. Bij dit alles komt het op u aan. Wij zullen u niet haasten of achtervolgen met telefoontjes of brieven. Het is steeds uw eigen keuze.

Wie zijn er zoal vrijmetselaar?

Bij aanmelding voor het lidmaatschap spelen maatschappelijke achtergrond, levens- en wereldbeschouwelijke opvattingen géén rol.

Van groot belang is dat men belangstelling heeft voor “spirituele” en ethische vraagstukken en openstaat voor symbolen en rituelen. Men moet open staan voor meningen van anderen en bereid zijn om daarvan te leren.

Wie er extreme (religieuze of politieke) opvattingen op nahoudt, zal zich in de vrijmetselarij niet thuis voelen.

Welke vorm van Vrijmetselarij past bij mij?

Van een kandidaat-lid wordt verwacht dat zijn of haar partner vooraf met zijn of haar toetreding instemt. Er zijn verschillende soorten loges:

 • Loges voor alleen mannen: alleen mannen zijn welkom
 • Gemengde Loges: wij zijn een autonome en gemengde loge, dus zowel vrouwen als mannen zijn welkom
 • Loges voor alleen vrouwen: alleen vrouwen zijn welkom

 

Bij diverse gelegenheden wordt de partner bij het logeleven betrokken. Zoals bijvoorbeeld tijdens het Burns Supper dat we jaarlijks organiseren.

Wat vinden vrijmetselaars in hun Loge?

 • Een (werk) omgeving waar mensen zichzelf kunnen zijn, hun ‘harnas’ (even) kunnen afleggen,
 • Respectvolle omgang met mensen die wij “broeders en zusters” noemen,
 • Zoeken naar overeenkomsten, begrip, etc.,
 • Ruimte om van gedachten te wisselen over zaken,
 • Licht of donker, wie het weet mag het zeggen,
 • In een zelf geschapen vertrouwde ruimte je gedachten kunnen laten dwalen,
 • Op zijn tijd een sfeervolle maaltijd en een (redelijk) glas wijn,
 • Stijl als gereedschap,
 • Vormend spelen, spelen met vormen,
 • Tijd voor jezelf en voor anderen, daarbij de gezelligheid ook niet vergetend.

 

Graag tot spoedig!

MEE OP REIS – KLIK HIER!