Verhalen van onze leden

Wat zeggen de leden van Loge Ziggurat?

Dit zijn de verhalen van onze leden: vrijmetselaars die actief zijn bij de Loge Ziggurat. Zo krijgt u een beeld van wie en wat we zijn en waar we voor staan. Gewone mensen met ieder hun eigen verhaal waarom ze aangesloten zijn bij de vrijmetselarij. Zij vertellen u wat de vrijmetselarij aan hen te bieden heeft en wat dat voor hen persoonlijk betekent. We wensen u veel leesplezier en we hopen dat hun verhalen u mogen inspireren.

Zuster Shantie

Zes jaar geleden klopte ik aan bij de poort van de Vrijmetselarij. De Vrijmetselarij was voor mij niet geheel onbekend. Mijn wijlen vader was een Vrijmetselaar. Toen hij stierf, mocht ik voor het eerst mijn intrede doen in zijn Werkplaats, waar zich een plechtige maar ook prachtige Rouwloge voltrok ter ere van mijn vader. De sfeer en de toegankelijkheid van zijn Zusters en Broeders hebben een onuitwisbare, diepe indruk bij mij achtergelaten. Ik wist het zeker: ik wilde óók Vrijmetselaar worden; de arbeid van mijn vader voortzetten, maar dan met geheel eigen thema’s.

Mede door mijn baan en persoonlijke interesse, ben ik geboeid door interactie tussen mensen. Hoe kan het toch dat je met de ene mens genoeg hebt aan één blik om elkaar feilloos aan te voelen en te begrijpen en met de ander dit op geen énkele wijze, of moeizaam, lukt. En hoe verhoud ik mij tot andere meningen zonder mijzelf hierin te verloochenen of de ander te willen overtuigen? In onze Loge oefenen wij dit tijdens het compareren. Ik streef naar transparantie en dialoog. Ik geloof dat je hiermee het verst komt in het contact met anderen. Tegelijkertijd heb ik óók geleerd in mijn dagelijkse leven om te aanvaarden dat het met sommige mensen niet lukt de dialoog aan te gaan. Dat is jammer, maar ook prima. Ik laat het dan voor wat het is. In de Vrijmetselarij én daarbuiten blijf ik streven naar wat mensen verbindt en ik wil wegnemen wat hen verdeelt.

Als medebestuurslid van Loge Ziggurat probeer ik een fundament te leggen voor een optimale en fijne thuisbasis voor alle leden. Als Tweede Opziener in de Driehoek van onze mooie Loge, ben ik verantwoordelijk voor Harmonie en voor het onderrichten van de Leerling-Vrijmetselaars. Dit doe ik vol toewijding en liefde en ik word hierbij ondersteund door mijn Zusters en Broeders. Die eenheid geeft mij een intens gelukkig gevoel.

Mijn Loge Ziggurat is voor mij dé veilige thuishaven en een rustpunt in mijn hectische bestaan, waar ik ruimte, liefde, support en respect ervaar van mijn Medezusters en Medebroeders. Voor mij is dit een essentiële basis om te arbeiden aan mijn eigen Ruwe Steen ten behoeve van het grotere geheel der mensheid.

Mijn Loge Ziggurat. Samen op reis, samen thuis.

Shantie Ritfeld

Broeder Virgil

Onze broeder Virgil vertelt zijn verhaal via het onderstaande filmpje!

 

Dromen van vrijmetselaars voor onze wereld

Ik droom dat de wereld een nieuwe mensheid mag verwelkomen, wijzer en gezonder, verbindend met elkaar en met de planten, dieren en al het leven op aarde, die zorgdraagt voor schoon water, schone lucht en gezonde voeding en die elkaar helpt om ieders dromen in vrijheid waar te maken…

Ik droom van een werkelijke dialoog, zodat we weg kunnen bewegen uit de verschansingen die ons nu nog gevangen houden.

Ik droom over een terugkeer naar een betere versie van ‘hoe het was’ nadat de mens het virus klein heeft gekregen met vaccinatie.

Ik droom dat wij, bewoners van deze aarde, in een open geest samenwerken om aan de diverse grote problemen van onze wereld een zo goed mogelijke oplossing te geven.

Ik droom dat we zullen leven in een duurzame wereld qua goederen en gedrag. Dat we respectvol om kunnen gaan met een ieders gedachten en dat er meer respect is voor elkaar.

En zoals dat meestal gaat met ‘dromen’ en hoe moeilijk het soms ook is, is het toch de bedoeling dat je probeert je de inhoud ervan eigen te maken. Van deze dromen kun je alleen maar een beter en gelukkiger mens worden.