Visiteren

Visiteren voor Broeders en Zusters Vrijmetselaar

Wij bieden een warm welkom aan iedere gast: een plek om uit te rusten, te reflecteren en bij te komen – en voor sommigen misschien zelfs wel een thuishaven. Gelukkig getuigt ons symbolisch gastenboek op vele momenten van de warmte die onze gasten daadwerkelijk voelen, de warme deken die we elkaar soms om kunnen en moeten slaan. Vanuit dit omzien naar elkaar willen wij schakels zijn in de universele broeder- en zusterketen die de wereld omspant – op een manier die maakt dat het geïntegreerde geheel de optelsom van onze individuele schakels volkomen overstijgt.

Onder visiteren verstaan vrijmetselaars het afleggen van een bezoek aan een andere vrijmetselaarsloge. Het is een wat verouderd taalgebruik: vroeger gingen mensen een visite afleggen, visiteren dus. We proberen zoveel mogelijk mee te doen aan allerlei maçonnieke bijeenkomsten. En daar hoort visiteren dus ook bij.

Locatie Loge Ziggurat Den Haag

Wij zijn met onze loge gevestigd in de 2e Sweelinckstraat 131 te Den Haag. Daar zijn ook meerdere mannen-loges gevestigd. We zijn één van de weinige gemengde loges in dit logegebouw. Het is een mooi gebouw met diverse werkplaatsen en ruimtes waar wij samen kunnen komen om onze arbeid te verrichten.

Wanneer komen wij bij elkaar als vrijmetselaars?

Wij komen iedere 2e en 4e vrijdag van de maand bij elkaar. De eerste vrijdag zijn we informa gekleed. Dit houdt in dat we netjes gekleed gaan volgens bepaalde vrijmetselaarsrichtlijnen om zo onze arbeid te verrichten. Op de 2e bijeenkomst komen we in gewone kleding bijeen.

Hoe zijn de contacten tussen de verschillende loges?

De onderlinge contacten zijn heel goed en vriendelijk. Loges arbeiden zelfstandig en zij werken hun eigen programma af. De broeders en zusters van de verschillende Loges kunnen bij elkaar gaan ‘visiteren’ (een bezoek afleggen), de frequentie hangt af van de mogelijkheden. Het is zeker interessant is om te zien hoe andere Loges hun ritualen uitvoeren en interpreteren. Daarom visiteren broeders en zusters graag bij elkaar!

Ook zijn er enkele organisaties die activiteiten aanbieden waar broeders en zusters elkaar buiten hun eigen Loges kunnen ontmoeten. Denk hierbij aan de studiedagen, seminars, ontmoetingsdagen en workshops. Soms weten individuele vrijmetselaars van verschillende Loges elkaar ook te vinden voor gezamenlijke projecten.

Mee arbeiden?

Wilt u als Vrijmetselaar komen visiteren, neem dan contact op met onze Secretaris: secretaris@vrijmetselaars-denhaag.nl

We ontmoeten u heel graag op onze Kolommen!