Waarom Gemengde Vrijmetselarij?

Wat is Gemengde Vrijmetselarij?

Bij Loge Ziggurat beoefenen zowel mannen en vrouwen gezamenlijk de Vrijmetselarij. We zijn dus een gemengde loge. We werken gezamenlijk aan onze persoonlijke vorming, met behulp van symbolen en rituelen. Het ideaal dat de Vrijmetselarij voor ogen heeft, is de universele broederschap en liefde voor al wat leeft. In de Vrijmetselarij streven de leden naar vriendschap en liefde voor de medemens.

Waarop kies ik een loge?

Als u als Nederlandse man geïnteresseerd bent in Vrijmetselarij, kom u al snel bij een loge van het Grootoosten der Nederlanden terecht. Dat is per definitie een mannen-loge. Maar er zijn ook gemengde loges waar vrouwen en mannen samenkomen. Bent u een vrouw dan komt u bij de Weefsters, bij vrouwenloges of bij de gemengde loges terecht. Kiezen voor een gemengde loge is een persoonlijke keus. Het gaat erom wat goed bij u past en waar u zich senang bij voelt.

Welke logevorm kies ik?

Het is dan ook belangrijk u te informeren over wat er allemaal is en om u te realiseren dat er geen “de Vrijmetselarij” bestaat. Er valt wel degelijk iets te kiezen. Bent u een vrouw, dan kunt u nadenken over of u zich wil aansluiten bij een organisatie die uitsluitend openstaat voor vrouwen of dat u kijkt naar een loge waar zowel mannen als vrouwen lid zijn. De verhouding man/vrouw verschilt per loge. Wees vrij en vraag ernaar!

Meer informatie over de verschillende ritualen en symbolen kunt u op deze site vinden. Of neem gewoon contact op met onze loge als u op een andere manier niet kunt vinden wat u wilt weten! Iemand ‘van binnenuit’ kan ook handig zijn, omdat deze persoon misschien de loge wel kent waar u meer van wilt weten. Er wordt onderling druk “gevisiteerd”, dus iemand die lid is van een loge zou zomaar (goed) bekend kunnen zijn met een andere.

Waarom gemengde Vrijmetselarij?

Hier voor zijn een paar mogelijke redenen te noemen:

  • U bent een vrouw en hebt dus niet de keuze voor masculiene Vrijmetselarij;
  • U bent een vrouw en u wilt werken met bouwsymboliek (in Nederland werken de Weefsters met weefsymboliek);
  • U bent een vrouw en u wilt graag aan uzelf werken met vrouwen én mannen;
  • U bent een man en u wilt graag aan uzelf werken met mannen én vrouwen;

 

Werken met symbolen en rituelen

Symbolen worden gebruikt om iets tot uitdrukking te brengen wat moeilijk in woorden te vatten is. De leden in een Loge werken met symbolische vormen en begrippen die hoofdzakelijk ontleend zijn aan het bouwgilde en aan de bouwkunst. Bijvoorbeeld de graden van leerling, gezel en meester.

De symbolen hebben de vorm van werktuigen als beitel, passer en winkelhaak, elk met hun eigen betekenis. Een ruwe steen kan met behulp van deze werktuigen worden gevormd tot een zuivere kubieke steen. De kubieke steen kan geplaatst worden in het bouwwerk van de toekomst waar wij allen aan meewerken.

Wat zijn graden in de Vrijmetselarij

Loge Ziggurat werkt volgens een gradensysteem in de graden van leerling, gezel en meester (1e t/m 3e graad). Dit noemen we de blauwe graden. Er zijn via Loge Ziggurat ook vervolggraden mogelijk tot en met de 33e graad.